Den malých obcí

Prezentovali jsme se na konferenci "Den malých obcí", tradičním setkání představitelů malých obcí se zástupci ústředních orgánů státní správy, která se konala dne 27. listopadu v Prostějově.

Velký prostor byl na konferenci věnován tématu Evropských fondů a nadcházejícímu programovému období 2014 - 2020. Bližší informace k tomuto tématu je možné získat na sérii podrobnějších seminářů s názvem "Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi", která byla zahájena 18. listopadu v Praze a pokračuje dalšími osmi regionálními setkáními. V Brně se můžete semináře zúčastnit 4. 12. 2014.

Rozumím
###message