Odevzdání žádostí o dotace do LVIII. výzvy OPŽP

K dnešnímu dni jsme do aktuální LVIII. výzvy OPŽP předali na Agenturu ochrany přírody a krajiny 7 žádostí o dotaci, ke kterým jsme zpracovávali také projektové dokumentace pro provedení stavby.

Rozumím
###message