Proběhlo veřejné projednání Návrhu Plánu udržitelné mobility a Plánu udržitelné zeleně ve městě Písek

Písek: Město v pohybu, město v zeleni

Na veřejném projednání v Písku jsme představili s CDV - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. návrhovou část Plánu udržitelné mobility a Plánu udržitelné zeleně - jeden multioborový dokument řešící výhled strategické městské infrastruktury do roku 2070. Nyní probíhá sběr připomínek, po kterém bude dopracováno finální dílo.

Jako zpracovatelé Plánu udržitelné zeleně akcentujeme tři zásadní strategické cíle:

  • Zachování a údržbu krajinného rámce
  • Budování modro-zelené infrastruktury
  • Udržitelný rozvoj zeleně a kvality životního prostředí

Píší o nás: odkaz na web města Písku

Web projektu: na stránkách smart city Písek

Rozumím
###message