Účast na konferenci "Den malých obcí"

Dne 27. února se firma Atregia prezentovala na konferenci "Den malých obcí", která se konala v Prostějově. Konference byla významnou příležitostí pro setkání starostů obcí s čelními představiteli jednotlivých ministerstev, poslanci Parlamentu ČR a dalšími odborníky nad aktuálními problémy malých obcí zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších.

Rozumím
###message