Vesnice roku 2022

Kostelec u Kyjova vyhrál krajské kolo

Velký úspěch malé obce! Kostelec u Kyjova zvítězil v krajském kole vesnice roku a získal Zlatou stuhu. Obci s krásnou kulturní tradicí gratulujeme a jsme rádi, že na malebnosti Kostelce se můžeme také podílet. Dlouhodobě totiž v katastru pracujeme na stuhách ne zlatých, ale zelených. Po dlouhých přípravách se v loňském roce podařilo rozdělit velké lány polí pruhy zeleně a vysadit dřeviny v biokoridorech a založit protierozní meze. V roce 2016 se podle našeho projektu obnovily cesty na hřbitově a drobná prostranství v obci. Paní starostka je člověkem na svém místě a Kostelec si ocenění určitě zaslouží. Přejeme úspěch i v celostátním kole.

Rozumím
###message