Podklady pro výběrová řízení na údržbu zeleně

Na základě terénního průzkumu nebo pasportu zeleně pro Vás připravíme podklady pro výběrové řízení na údržbu zeleně. Pomocí technologie údržby pro jednotlivé prvky pasportu zeleně žadatel doplní jen jednotkovou cenu za konkrétní úkony údržby.

Rozumím
###message