Pasport zeleně

Pasport zeleně je komplexním podkladem pro vyčíslení nákladů na údržbu veřejné zeleně měst a obcí.

Základem pasportizace je určení skladby biologických a technických prvků a jejich lokalizace. Díky pasportu zeleně získáte údaje o výměrách ploch (trávníky, květinové záhony, živé ploty, dětská hřiště aj.) i o počtech jednotlivých prvků (stromy, keře, mobiliář aj.).

Jako výstup z terénních průzkumů poskytujeme nejen grafickou část (mapa a tabulka), ale i digitální data ve formátech vhodných právě pro Váš systém GIS.

Rozumím
###message