Zpracování dat územních plánů

Spolupracujeme se zpracovateli územních plánů a pomáháme jim při tvorbě územně plánovací dokumentace.

Připravujeme podklady pro terénní průzkumy, vytváříme mapové výstupy územně plánovací dokumentace, zpracováváme digitální data, provádíme digitalizaci analogových podkladů.

Digitální data zpracováváme do metodik jednotlivých krajů, ať se jedná o standard MINIS nebo požadavky Jihomoravského kraje.

Jsme schopni zpracovat digitální data územně analytických podkladů do požadovaného datového modelu.

V oblasti územně plánovací dokumentace nabízíme plnou podporu ve tvorbě a správě geografických dat, která Vám usnadní tvorbu celého územního plánu.

Rozumím
###message