Výběrová řízení

Při zadávání veřejných zakázek postupujeme vždy v souladu s aktuálním zákonem o veřejných zakázkách v platném znění a podmínkami dotačních titulů. Zajišťujeme kvalifikované zastoupení zadavatele v rámci celého procesu výběrového řízení. Rozsah vykonávaných činností je závislý na režimu výběrového řízení a specifikách dotačního programu.

Naším společným cílem je zajištění transparentního, nediskriminačního procesu výběru s ohledem na ekonomicky a organizačně nejvýhodnější způsob provedení výběrového řízení pro zadavatele.

Rozumím
###message