Žádost o dotace (přípravná fáze projektu)

Příprava žádosti o dotace krok za krokem:

  • provedení základní projektové analýzy s ohledem na aktuální podmínky zvoleného dotačního programu (resp. konkrétní výzvy) a s ohledem na možnosti a potřeby investora
  • příprava harmonogramu akce s vyznačením důležitých momentů
  • zpracování finanční analýzy akce s promítnutím finančních možností investora, cash-flow projektu, základní možnosti financování
  • zpracování žádosti o dotaci
  • zpracování zajištění příloh k žádosti o dotaci
  • podání žádosti o dotaci

 

Každý z dotačních titulů má svá specifika, proto je výše uvedený výčet činností vedoucí k podání úspěšné žádosti o dotaci obecný. Klient bude v prvním kroku podrobně informován o povinné struktuře žádosti a systému, ve kterém bude zpracována, a dále o rozsahu povinně předkládaných příloh.

V případě, že disponujete vlastním projektovým týmem a nevíte si rady s dílčí částí žádosti o dotaci (např. finanční analýzou, analýzou potenciálu produkce odpadů, studií proveditelnosti apod.), pomůžeme vám zajistit odborníka, který vám se zpracováním této části poradí.

Rozumím
###message