Jinačovice

Významný krajinný prvek Jinačovice

2014
Záměrem revitalizace VKP Skalky a Mniší potok bylo zastavit probíhající degradaci těchto cenných lokalit. V rámci projektu byly odstraněny invazní druhy dřevin (trnovník akát a bez černý), které snižovaly druhovou rozmanitost a rekreační hodnotu míst. Díky návrhu domácích druhů dřevin a ponechání světlin se podpořily lesostepní a stepní druhy bylin. V části byly vysazené staré odrůdy třešní, slivoní a ořešáků.

Rozumím
###message