Němčany

2017
V Němčanech jsme zpracovali projekt na obnovu krajinných prvků. Na první pohled je to práce nenápadná, navrhli jsme doplnění chybějících prvků v krajině, aleje, keře a biocentra. Doplnili posedy pro dravce a zaměřili se na rozmanitost výsadby, aby si každý živočich našel vhodný úkryt.

Rozumím
###message