Okříšky

Veřejná zeleň Okříšky

2016
V Okříškách byl zpracovaný projekt revitalizace zeleně. Zhodnotili jsme více než 500 stromů a navrhli doplnit novými výsadbami. Vybírali jsme stromy a keře tak, aby odpovídaly charakteru místa, ať už se jednalo o předprostor školy, nebo historické centrum. Kromě plošných výsadeb růží a kvetoucích keřů byla také vysazená nová alej.

Rozumím
###message