Ostrava

Ostrava Savarin

2016-2017
Spolupráce: Mirek Sluka
Rekonstrukce se týkala plochy veřejné zeleně v bezprostředním kontaktu s bytovými domy a komerčním objektem Savarin. Ve výchozím stavu bylo v území množství nevyužitých živičných ploch, cestní síť nevyhovovala a v trávníku byly vyšlapané pěšinky. Nová podoba veřejného prostoru zahrnuje okruh pro in-line bruslaře, poznávací přírodní stezku, nový mobiliář a dostatečné veřejné osvětlení. Předprostor komerčního objektu slouží jako plocha k setkávání a posezení na lavičkách. Zejména v letních dnech je atraktivní mlhoviště a kvetoucí trvalkové záhony.

Rozumím
###message