Ponětovice

Ponětovický rybník

2019
U Ponětovického rybníka byly topoly, které hrozily při větru padajícími větvemi. Nebezpečné přestárlé stromy byly nahrazeny domácími druhy dřevin. Lípy, střemchy, vrby, javory a jilmy budou poskytovat útočiště pro hmyz, ptáky a stín pro rybáře. Zároveň mladé výsadby doplní věkovou strukturu ponechaných stromů.

Rozumím
###message