Vedrovice

Vedrovice

2020
Biokoridor ve Vedrovicích, který je tvořený pouze z domácích druhů je důležitou součástí územního systému ekologické stability (ÚSES). Bude rájem pro ptáky, hmyz a další zvířata. Bude se zde přirozeně vsakovat voda a celkově bude přispívat ke zdravé české krajině.

Rozumím
###message