Cena za Krajinu 2021

Hlasujte o Cenu veřejnosti


Právě probíhá hlasování o nejlepší realizaci v krajině, která pomáhá adaptovat se na změnu klimatu, podporuje rozmanitost krajiny a její schopnost zadržet vodu v krajině. Odborná porota vybrala do finále deset projektů, dva z nich jsme zpracovali v Atregii. Například biocentrum ve Vedrovicích, kde bylo vysazeno téměř 3700 domácích druhů stromů a více než 1500 keřů je pro krajinu určitě velkým přínosem.

Pro výsadby ve Vedrovicích hlasujte do 31. ledna

Rozumím
###message