Reference

Přehled referenčních zakázek

PROJEKČNÍ ČINNOST

 • Výsadba aleje v obci Hrabětice

 • Plán ÚSES na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma

 • ÚSES pro Plán společných zařízení KoPÚ v k.ú. Čelechovice a k.ú. Studenec

 • ÚSES pro Plán společných zařízení KoPÚ v k.ú. Meziříčko

 • Revitalizace zeleně v obci Tavíkovice (projekt včetně žádosti o dotaci)

 • Revitalizace zeleně města Klobouky u Brna (projekt včetně žádosti o dotaci a dotačního managementu)

 • Revitalizace zeleně města Velké Pavlovice II (projekt včetně žádosti o dataci a dotačního managementu)

 • Výsadba krajinné zeleně v k.ú. Moutnice (projekt včetně žádosti o dotaci a dotačního managementu)

 • Výsadba zeleně v Hrušovanech nad Jevišovkou

 • Studie obnovy Karáskova náměstí v Brně

 • Stavební úpravy, přístavba a nástavba v areálu firmy Tescan a.s - II. etapa, zeleň a parkové úpravy

 • Revitalizace zeleně na ulici Provazníkova v Brně

 • Úpravy hřbitova na Moráni ve Velkém Meziříčí

 • Výsadba biocenter a větrolamu v k.ú. Březí u Mikulova (projekt včetně žádosti o dotaci a dotačního managementu)

 • Revitalizace zeleně v areálu Slezské nemocnice v Opavě (projekt včetně žádosti o dotaci)

 • Revitalizace zeleně v areálu nemocnice a LDN Albrechtice (projekt včetně žádosti o dotaci)

 • Revitalizace zeleně v areálu nemocnice SZZ Krnov (projekt včetně žádosti o dotaci)

 • Obnova zeleně v areálu Bílovecké nemocnice (projekt včetně žádosti o dotaci)

 • Revitalizace zeleně v obci Krhov (projekt včetně žádosti o dotaci)

 • Revitalizace VKP Skalky a VKP Mniší potok v k.ú. Jinačovice (projekt včetně žádosti o dotaci a dotačního managementu)

PASPORTY ZELENĚ

 • Aktualizace pasportu zeleně MČ Praha 8
 • Pasport zeleně v Moravském Krumlově
 • Pasport zeleně MČ Brno-sever
 • Aktualizace pasportu zeleně v Chomutově
 • Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně města Tábor
 • Aktualizace pasportu zeleně Praha 6
 • Aktualizace pasportu zeleně Brno - Řečkovice

HODNOCENÍ DŘEVIN

 • Dendrologické posouzení dřevin v lanových parcích Svatý Linhart v Karlových Varech, Velká Dohoda v Moravském krasu, Podhůra u Chrudimi, Peklák u České Třebové, v Olomouci a Peci pod Sněžkou
 • Inventarizace zeleně Paskov
 • Hodnocení stromořadí v Jinačovicích
 • Inventarizace zeleně Statutárního města Hradec Králové

AUTORSKÝ DOZOR

 • Autorský dozor při realizaci biokoridoru v k.ú. Dvorská
 • Výsadba krajinných prvků v k.ú. Starovičky
 • Příprava a realizace prvků ÚSES v k.ú. Chrlice

ŽÁDOSTI O DOTACE

 • Revitalizace zeleně v obci Sivice (včetně dotačního managementu)
 • Revitalizace zeleně v obci Moravany (včetně dotačního managementu)
 • Revitalizace zeleně v obci Karlín (včetně dotačního managementu)
 • Revitalizace zeleně v obci Sudkov - II. etapa
 • Revitalizace zeleně v obci Radslavice (včetně dotačního managementu)
 • Zateplení centrální kuchyně FN Ostrava
 • Energetické úspory MNO - Centrální příjem a emergency, chirurgie, ARO a interna
 • Energetické úspory MNO - Centrální sklad / sklad oddělení zásobování
 • Energetické úspory MNO Centrální laboratoř OKH a OKB
 • Energetické úspory MNO Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO
 • Rozšíření sběrného dvora Starovičky
 • Zateplení polikliniky FN Ostrava
 • Zateplení patologie FN Ostrava

PROBÍHAJÍCÍ DOTAČNÍ MANAGEMENT

 • Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici (Program česko-švýcarské spolupráce)
 • Přístrojové vybavení iktového centra Oblastní nemocnice Písek a.s. (IOP, podoblast podpory 3.2)
 • Obnova krajinných struktur v k.ú. Vražné (OPŽP, podoblast podpory 6.3)
 • Založení krajinných prvků v k.ú. Nemčany (OPŽP, podoblast podpory 6.3)
 • Úprava veřejného prostranství v obci Tasovice (ROP JV, oblast podpory 3.3)
 • Zvýšení kapacity mateřské školky v Březí u Mikulova (ROP JV, oblast podpory 3.3)
 • Rozšíření sběrného dvora Starovičky (OPŽP, podoblast podpory 4.1)
 • Rozšíření kapacity Základní a mateřské školy Starovičky (ROP JV oblast podpory 3.4)
 • Revitalizace VKP Mniší potok a VKP Skalky Jinačovice (OPŽP podoblast podpory 6.3)
 • Modernizace přístrojového vybavení Uherskohradišťské nemocnice (IOP oblast podpory 3.2)
 • Přístrojové vybavení iktového centra Nemocnice Znojmo, p.o. (IOP oblast podpory 3.2)
 • Přístrojové vybavení kardiologického centra AGEL, a.s. (IOP oblast podpory 3.2)
 • Přístrojové vybavení iktového centra Středomoravské nemocniční, a.s. (IOP oblast podpory 3.2)
 • Obnova lineárního urychlovače KOC Nový Jičín (IOP oblast podpory 3.2)
Rozumím
###message