Reference

Přehled referenčních zakázek

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

 • Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko

 • Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku část 2 Zeleň
 • Koncepce správy, údržby a rozvoje zeleně na území statutárního města Brna
 • Efektivní řízení města Valašské Meziříčí v samosprávných oblastech - Strategie rozvoje městské zeleně a koncepce rozvoje místních komunikací a veřejného osvětlení vč. pasportu
 • Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na městských hřbitovech v Brně - Královo Pole, Řečkovicích a Tuřanech v období 2017-2027

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ DOKUMENTY

 • Územní studie systému sídelní zeleně obce Tvrdkov
 • Územní studie systému sídelní zeleně obce Terezín
 • Územní studie systému sídelní zeleně městyse Mikulovice
 • Územní studie systému sídelní zeleně městyse Olbramovice
 • Vymezení ÚSES v rámci územního plánu obce Bzenec

PASPORTY ZELENĚ

 • Zpracování pasportu zeleně v městské části Brno Bosonohy (2020)
 • Pasportizace ploch zeleně v MČ Brno-Vinohrady (2020)
 • Pasportizace ploch zeleně v MČ Brno-Jehnice (2020)
 • Vypracování a aktualizace pasportu veřejné zeleně MČ Praha 6 (2019)
 • Zpracování pasportu silniční zeleně MČ Brno - sever (2019)
 • Zpracování pasportu ploch zeleně ve správě/údržbě MČ Brno-Maloměřice a Obřany (2019)
 • Zpracování pasportu živých plotů a solitérních keřů na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Teplice (2018)
 • Zpracování pasportu zeleně a inventarizace stromů na plochách veřejné zeleně v MČ Brno - Chrlice
 • Pasport zeleně MČ Brno-sever 
 • Zpracování pasportu ploch veřejné zeleně ve městě Ivančice (2018)
 • Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně města Tábor (2018)
 • Aktualizace pasportu zeleně Nový Jičín (2018)
 • Vypracování pasportu zeleně v MČ Praha 15 - Petrovice (2017)

HODNOCENÍ DŘEVIN

 • Dendrologický posudek stromů na území obce Lužice (2020)
 • Inventarizace dřevin v k.ú. Česká podél krajské silnice II/385 (2020)
 • Ocenění stromu na Palackého ul., Brno (2020)
 • Inventarizace dřevin hřbitova v Brně-Soběšicích (2020)
 • Inventarizace dřevin u menzy VŠB Ostrava (2020)
 • Dendrologický posudek - stromy v areálu DPS Brno, Foltýnova ul. (2019)
 • Dendrologické posouzení dřevin - Na Marně (Praha 6) (2018)
 • Zpracování posudku památné Lípy v Blatinách 
 • Inventarizace zeleně Statutárního města Hradec Králové (2015 - 2016)

PLÁNY ÚSES

 • Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava
 • Plán ÚSES na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma
 • Plány ÚSES v k.ú. Pozořice, Ratíškovice, Mutěnice, Bzenec, Sivice
 • Plány ÚSES v k.ú. Vacenovice, Moutnice, Kelčany

PROJEKTY A ŽÁDOSTI O DOTACE 

 • Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Starovičky (OP ŽP 4.3)
 • Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice I. a II. (OP ŽP 4.3)
 • Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Otnice (OP ŽP 4.3)
 • Revitalizace zámeckého parku v Rosicích (OPŽP)
 • Revitalizace veřejné zeleně ve městě Luže (OPŽP)
 • Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Mikulovice (OP ŽP 4.3)
 • Realizace vybraných krajinných prvků v obci Kubšice (OP ŽP 4.3)
 • Úpravy veřejné zeleně v Olbramovicích (OPŽP)

PROBÍHAJÍCÍ DOTAČNÍ MANAGEMENT

 • Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice I. a II. (OP ŽP 4.3)
 • Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Otnice (OP ŽP 4.3)
 • Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice (OP ŽP, 4.3)
 • Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Němčice nad Hanou (OP ŽP, 4.3)
 • Revitalizace návsi obce Třebětice u Dačic (NP ŽP, výzva 18/2017)
 • Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Vedrovice (NP ŽP, výzva 16/2017)
 • Založení přírodní zahrady pro školní a mimoškolní vzdělávání při ZŠ Luže (NP ŽP, výzva 7/2019)
 • Výsadba zeleně v městysu Pozlovice (NP ŽP, výzva 9/2019)
 • Zateplení domova sester Slezské nemocnice v Opavě (OP ŽP, 5.1)
 • .... + cca 50 dalších
Rozumím
###message