O nás

Vedení společnosti

Prostor a zeleň, která nás obklopuje, si zaslouží profesionální zpracování. Proto našim zákazníkům poskytujeme kvalitní služby zajišťované špičkovým týmem odborníků.

AT2458

Je absolventkou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, obor krajinné inženýrství. Po ukončení studia pracovala na Krajském úřadě Jihomoravského kraje jako projektový manažer odboru regionálního rozvoje a a jako koordinátor jakosti ISO 9001. Bohaté zkušenosti z dotačních programů EU si přenesla s sebou i do soukromého sektoru. Své zkušenosti obohatila během zahraniční stáže ve Velké Británii. V roce 2013 založila firmu Atregia, kde vede tým zkušených projektantů v oboru zahradní a krajinářské architektury a specialistů na geografické informační systémy (GIS).

Ing. Martina Vokřálová Trnková DiS.
Jednatelka, projektová manažerka
AT2486

Vystudoval ekonomii a management na Univerzitě Obrany a Právo mezinárodního obchodu na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracoval roky v oblasti dotací jako projektový manažer a v IT od konzultanta až po ředitele divize ve společnosti CCV, následně jako specialista řešení pro velké zákazníky v Microsoft v ČR a SK. V Cyrrus Advisory se podílel na vědecko-výzkumných projektech v oblastech umělé inteligence a působí v Asociaci CTIT. Je spoluzakladatelem společnosti ASITIS, která se věnuje adaptaci na klimatickou změnu jak v oblasti vědy a výzkumu, tak poradenství nad daty z programů Copernicus Climate Change Services i Landsat. Je certifikovaný projektový manažer.

Ing. et Bc. Martin Vokřál
Jednatel

Tým odborníků

Atregia disponuje jedním z největších a nejzkušenějších týmů v oboru. Jsme vzájemně zastupitelní a kontrolujeme si kvalitu naší práce. S námi se můžete spolehnout na odborně zpracované zadání v požadovaných termínech.

Yvona Lacinová

Vystudovala Vysokou školu zemědělskou Brno, obor sadovnictví a krajinářství. Je autorizovaným architektem pro krajinářskou architekturu (číslo autorizace ČKA: 01 292) a autorizovaným projektantem územních systémů ekologické stability. Je také držitelkou certifikátu "Konzultant - Český certifikovaný arborista". Ve firmě se specializuje především na dendrologické posudky, generely zeleně a plány ÚSES. Díky svým dlouholetým zkušenostem, širokému rozhledu a vysoké odbornosti v oboru zahradní a krajinářské architektury je nepostradatelným článkem týmu Atregia.

Ing. Yvona Lacinová
Autorizovaná krajinářská architektka a certifikovaná arboristka
lenka_pozarova_atregia

Vystudovala Stavební fakultu Vysokého učení technického v Brně, obor Pozemní stavby. Od roku 2002 se pohybuje v prostředí zahradní a krajinářské architektury a svými stavebně-technickými vědomostmi a zkušenostmi doplňuje projekty venkovních úprav. Kromě stavební specializace se zabývá i zpracováním rozpočtů a propočtů ve všech úrovních projektové dokumentace.

Ing. Lenka Požárová
Stavební inženýrka
Barbora Májková

Je absolventkou Mendelovy univerzity v Brně, magisterských studijních programů Zahradnické inženýrství a Zahradní a krajinářská architektura. S firmou Atregia externě spolupracuje na pozici autorizovaného architekta pro krajinářskou architekturu (číslo autorizace ČKA: 03 999). Zpracovává komplexní návrhy krajinné i městské zeleně ve všech stupních projektové dokumentace, inventarizace dřevin a dokumentace pro vynětí ze zemědělského půdního fondu. Je "Českým certifikovaným arboristou" a pravidelně působí jako hodnotitel Zelené stuhy v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje.

Ing. et Ing. Barbora Májková
Autorizovaná krajinářská architektka a certifikovaná arboristka
Zdeněk Drápal

S firmou Atregia spolupracuje jako specialista GIS. Zaměřuje se na zpracování dat pro územní plány, sběr dat a digitální zpracování pasportů zeleně a tvorbu územních studií. Poskytuje poradenské služby v oblasti informačních technologií.

Zdeněk Drápal
Specialista GIS
Atregia_Aipldaureova

Je absolventkou Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, oboru agroekologie.
Ve firmě Atregia pracuje jako specialista GIS.
V oblasti zahradí a krajinářské architektury se pohybuje od roku 2005.
Zaměřuje se na sběr dat a digitální zpracování pasportů zeleně, inventarizace dřevin
a zpracování dokumentace pro vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Ing. Eva Aipldauerová
Specialistka GIS
Květoňová_Barbora_1

Je absolventkou Masarykovy univerzity, aplikované geografie a geoinformatiky. Kromě studia se věnovala pasportační činnosti.
Ve firmě se zaměřuje na sběr, přípravu a zpracování dat a následnou tvorbu mapových výstupů. Ráda promítá skutečný a plánovaný svět do obrazů, které lidem usnadní pochopení prostorového uspořádání prvků a vztahů mezi nimi.

 

Mgr. Barbora Květoňová
Specialistka GIS
Karolína Bečvářová

Je absolventkou oboru Zahradní a krajinářská architektura Mendelovy univerzity v Brně. Ve firmě se zaměřuje především na návrhy veřejného prostoru ve spolupráci s architekty a stavebními inženýry. Zpracovává komplexní návrhy zeleně v intravilánu měst a obcí ve všech stupních projektové dokumentace, hodnocení dřevin a dokumentace pro vynětí ze zemědělského půdního fondu. Ve svých projektech se snaží vcítit do klientových představ a ty pak přenést do svých návrhů.

Ing. Karolína Bečvářová
Projektantka
Atregia_Parizek

Je absolventem Mendelovy univerzity v Brně, oboru Zahradní a krajinářská architektura. Ve firmě se zaměřuje především na návrhy zeleně v intravilánu měst a obcí ve všech stupních projektové dokumentace a hodnocení dřevin.

Ing. Martin Pařízek
Projektant a certifikovaný arborista
AT2337

Je absolventkou Mendelovy univerzity v Brně v programu Zahradní a krajinářská architektura. Má zkušenosti z veřejné správy v oblasti životního prostředí. Vlastní osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti při ochraně zemědělského půdního fondu. Ve firmě zpracovává dokumentace pro odnětí půdy ze ZPF a spolupracuje na projektech návrhů městské i krajinné zeleně nebo hodnocení dřevin.

Ing. Magdaléna Vágnerová
projektantka
AT2295

Je absolventkou oboru Zahradní a krajinářská architektura na Mendelově univerzitě. Zkušenosti získala na stáži v architektonickém ateliéru v Kodani a v několika studentských soutěžích. Zaměřuje se na projekty spojené s modrozelenou infrastrukturu, adaptacím na klimatickou změnu a přírodním opatřením v rámci udržitelné architektury. Věnuje se projektům zeleně na veřejných prostranství a spolupracuje na strategických dokumentech.

Ing. Alena Mynarčíková
Projektantka
AT2322

Vystudovala obor Zahradní a krajinářská architektura na Mendelově univerzitě v Brně. Oblast jejího zájmu je především plánování krajiny od projektů sadů s krajovými odrůdami až po plánování prvků ÚSES. Během studia čerpala inspiraci a zkušenosti v německém Mnichově a Freisingu. V oboru se pohybuje odmalička díky realizační zahradnické firmě jejích rodičů.

Ing. Marie Kunešová
projektantka

Je absolventkou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, obor krajinné inženýrství. Ve firmě se zabývá projekty řešícími vodu kolem nás
ve všech úrovních - od studií až po realizační dokumentaci.

Ing. Dana Kovářová
Projektantka

Vystudovala Fakultu stavební, obor vodní hospodářství krajiny a vodní stavby. Pracovala jako projektantka pozemkových úprav. Nyní se zabývá vodou v krajině již v konkrétních projektech, který pomáhají krajině ke zlepšení vodního režimu.

Ing. Iva Klimšová
Projektantka
Ivana Vyroubalová

Je absolventkou Vysoké školy zemědělské Brno, oboru Sadovnictví a krajinářství. S firmou spolupracuje externě, zaměřuje se na dendrologické posudky, hodnocení dřevin a průzkumy biotopů, projekčně se věnuje koncepčním dokumentacím a plánům ÚSES.

Ing. Ivana Vyroubalová
Projektantka
AT2379

- fytopatologie-choroby a poškození dřevin a oceňování dřevin mimo les

Ing. Tomáš Májek
Soudní znalec v oblasti Ochrany přírody a Ekonomiky
Štěpánov_Barbora_1

Vystudovala obor Fyzická geografie na Masarykově univerzitě. Ve firmě se soustředí na dotační management projektů. Zpracovává žádosti o dotace, monitorovací zprávy, harmonogramy, finanční kalendáře projektů, žádosti o platbu a jiné dokumenty vedoucí k úspěšnému získání dotace.

Mgr. Barbora Štěpánová
projektová manažerka juniorka

Obchod a administrativa

Hana Šustrová Atregia

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou v Lednici na Moravě, obor zahradnictví. Po ukončení studia pracovala na pozici technika v Arboretu Borotín. Po dobu 16 let působila ve funkci správce městské zeleně v Boskovicích. Současně vykonávala státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny v S polovině okresu Blansko a na území ORP Boskovice. Následně působila jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu na území ORP Tišnov.  Je držitelkou Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti v oblastech Ochrana přírody a krajiny a Ochrana zemědělského půdního fondu a posuzování vlivu na životní prostředí (Osvědčení vydaná MV ČR).

Od roku 2007 působí v projekčních společnostech – jako obchodní ředitelka  ve společnosti PZKaGIS s.r.o; v současné době spolupracuje se společností Atregia s.r.o. jako obchodní specialistka. Vyhledává nové obnchodní příležitosti, jedná se zákazníky, zpracovává cenové nabídky pro projekci a GIS, sleduje průběh zpracování zakázek a plnění smluvních závazků, částečně vykonává inženýrskou činnost.

Ing. Hana Šustrová
Obchodní specialistka
AT2198

Je absolventem Mendelovy univerzity v Brně, oboru Agroekologie na ústavu aplikované a krajinné ekologie. Ve firmě zpracovává cenové nabídky k projektům, připravuje smlouvy, provádí inženýrskou činnost a kontrolu postupu celého procesu projektových dokumentacích.

Ing. Leon Mádr
Obchodní specialista
Atregia_Rotreklova

Má vizí dělat svět krásnější, bezpečnější a udržitelný. Jejím posláním ve firmě je podporovat náš špičkový tým kolegů a pomoci jim tak naplňovat vizi, která jí dává smysl.

Renáta Rotreklová
Pravá ruka jednatelky
Rozumím
###message