O nás

Vedení společnosti

Prostor a zeleň, která nás obklopuje, si zaslouží profesionální zpracování. Proto našim zákazníkům poskytujeme kvalitní služby zajišťované špičkový týmem odborníků.

Martina Vokřálová Trnková

Je absolventkou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, obor krajinné inženýrství. Po ukončení studia pracovala na Krajském úřadě Jihomoravského kraje jako projektový manažer odboru regionálního rozvoje a a jako koordinátor jakosti ISO 9001. Bohaté zkušenosti z dotačních programů EU si přenesla s sebou i do soukromého sektoru. Své zkušenosti obohatila během zahraniční stáže ve Velké Británii. V roce 2013 založila firmu Atregia, kde vede tým zkušených projektantů v oboru zahradní a krajinářské architektury a specialistů na geografické informační systémy (GIS).

Ing. Martina Vokřálová Trnková DiS.
Jednatelka, projektová manažerka
_06A3131_1x
Ing. et Bc. Martin Vokřál
Jednatel

Tým odborníků

Atregia disponuje jedním z největších a nejzkušenějších týmů v oboru. Jsme vzájemně zastupitelní a kontrolujeme si kvalitu naší práce. S námi se můžete spolehnout na odborně zpracované zadání v požadovaných termínech.

Yvona Lacinová

Vystudovala Vysokou školu zemědělskou Brno, obor sadovnictví a krajinářství. Je autorizovaným architektem pro krajinářskou architekturu (číslo autorizace ČKA: 01 292) a autorizovaným projektantem územních systémů ekologické stability. Je také držitelkou certifikátu "Konzultant - Český certifikovaný arborista". Ve firmě se specializuje především na dendrologické posudky, generely zeleně a plány ÚSES. Díky svým dlouholetým zkušenostem, širokému rozhledu a vysoké odbornosti v oboru zahradní a krajinářské architektury je nepostradatelným článkem týmu Atregia.

Ing. Yvona Lacinová
Autorizovaná krajinářská architektka a certifikovaná arboristka

- fytopatologie-choroby a poškození dřevin a oceňování dřevin mimo les

Ing. Tomáš Májek
Soudní znalec v oblasti Ochrany přírody a Ekonomiky
_06A3034_1

Vystudovala Stavební fakultu Vysokého učení technického v Brně, obor Pozemní stavby. Od roku 2002 se pohybuje v prostředí zahradní a krajinářské architektury a svými stavebně-technickými vědomostmi a zkušenostmi doplňuje projekty venkovních úprav. Kromě stavební specializace se zabývá i zpracováním rozpočtů a propočtů ve všech úrovních projektové dokumentace.

Ing. Lenka Požárová
Stavební inženýrka
Barbora Májková

Je absolventkou Mendelovy univerzity v Brně, magisterských studijních programů Zahradnické inženýrství a Zahradní a krajinářská architektura. S firmou Atregia externě spolupracuje na pozici autorizovaného architekta pro krajinářskou architekturu (číslo autorizace ČKA: 03 999). Zpracovává komplexní návrhy krajinné i městské zeleně ve všech stupních projektové dokumentace, inventarizace dřevin a dokumentace pro vynětí ze zemědělského půdního fondu. Je "Českým certifikovaným arboristou" a pravidelně působí jako hodnotitel Zelené stuhy v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje.

Ing. et Ing. Barbora Májková
Autorizovaná krajinářská architektka a certifikovaná arboristka
Karolína Bečvářová
Ing. Karolína Bečvářová
Projektantka
Zdeněk Drápal

S firmou Atregia spolupracuje jako specialista GIS. Zaměřuje se na zpracování dat pro územní plány, sběr dat a digitální zpracování pasportů zeleně a tvorbu územních studií. Poskytuje poradenské služby v oblasti informačních technologií.

Zdeněk Drápal
Specialista GIS
Eva Fridrichová

Je absolventkou oboru Zahradní a krajinářská architektura Mendelovy univerzity v Brně. Zkušenosti a inspiraci pro svoje projekty sbírala také během zahraničních studijních pobytů a stáží v Nizozemí a Finsku. Je držitelkou certifikátu "Český certifikovaný arborista". Ve firmě se zaměřuje především na návrhy zeleně v intravilánu měst a obcí ve všech stupních projektové dokumentace, hodnocení dřevin a zpracování dokumentace pro vynětí ze zemědělského půdního fondu. K projektům pro Vás vytvoří vizualizace a 3D modely navrhovaného řešení.

Ing. Eva Fridrichová
Autorizovaná krajinářská architektka a certifikovaná arboristka
Pavla Machalová
Ing. Pavla Machalová
Projektantka

Je absolventem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2006, č. ČAK 14175. V praxi se zaměřuje na právo občanské a obchodní, trestní, a v oblasti práva správního pak mimo jiné na problematiku veřejných zakázek. Se společností Atregia spolupracuje v oblasti administrace výběrových řízení a poskytuje právní poradenství týkající se veřejných zakázek.

JUDr. Petr Navrátil
Advokát
Ivana Vyroubalová
Ing. Ivana Vyroubalová
Projektantka
Jan Popelínský
Mgr. et Bc. Jan Popelínský
Specialista GIS
Ing. Hana Ondrušková
Projektantka
Ing. Iveta Sukovatá
Projektantka
Ing. Ivona Smutná
Asistentka projekčního týmu

Obchod a administrativa

Hana Šustrová Atregia

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou v Brně, obor Zahradnictví. Po ukončení studia pracovala jako technik v arboretu Borotín. Následně mnoho let působila jako správce zeleně města Boskovice a dále vykonávala státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny a ochrany ZPF (OŽP MěÚ Boskovice a OŽP MěÚ Tišnov). S firmou Atregia spolupracuje jako obchodní zástupce a částečně se také podílí na výkonu inženýrské činnosti.

Ing. Hana Šustrová
Obchodní specialistka
Renáta Rotreklová
Asistentka
Rozumím
###message