Evidence zeleně a hodnocení dřevin

Pro správu zeleně je v širším měřítku důležitým koncepčním dokumentem územní studie (generel zeleně), která slouží ke strategickému plánování měst a je významným podkladem pro zpracování územního plánu.

Evidence ploch zeleně poskytuje na základě sběru dat v rámci terénního průzkumu informace o lokalizaci a výměrách jednotlivých ploch zeleně a o jejich kvalitativních hodnotách. Tyto informace jsou základním podkladem pro stanovení nákladů na údržbu veřejné zeleně měst a obcí. Bližší informace o jednotlivých dřevinách dále poskytuje inventarizace dřevin nebo podrobný dendrologický průzkum.

Každý vlastník musí vědět, CO, KDE a v JAKém stavu má. Ze zákona je vlastník povinen mít evidenci dřevin, rostoucích na jeho pozemku a zabraňovat škodám, které mohou stromy způsobit. Současně je povinen se o stromy starat s péčí řádného hospodáře a bránit jejich poškození.

Rozumím
###message