Zahradní a krajinářská architektura

Zahradní a krajinářská architektura je obor, který v sobě spojuje řadu uměleckých a technických disciplín. Podstatou je práce s prostorem, terénem, rostlinným materiálem a doplňky. Návrh díla zahradní a krajinářské architektury obsahuje tedy nejen návrh výsadeb rostlin, ale také prvky drobné architektury, mobiliář, komunikace pro pěší, vodní a umělecké prvky. Cílem je vytvořit estetické a funkční prostředí pro život člověka ve městech i v krajině.

Nabízíme vám zpracování projektů jakéhokoli rozsahu, od malého dětského hřiště až po rozsáhlé plány ÚSES v krajině. Snažíme se pro vás vždy najít řešení, které co nejlépe vyhoví Vašim požadavkům a možnostem a které bude zároveň reálně proveditelné a efektivní pro budoucí péči a údržbu.

Samozřejmostí je nabídka autorského nebo technického dozoru nad kvalitou realizace díla, aby byl zaručen zdárný výsledek.

Rozumím
###message