Poradenství a dotace

Na počátku je váš nápad nebo záměr. Podělte se s námi o vaše vize a vzájemnou spoluprací nalezneme průnik mezi vašimi potřebami a možnostmi jednotlivých dotačních titulů tak, aby výsledek vedl k vaší spokojenosti a úspěšnému postupu zpracovaného projektu do fáze realizace.

Nabízíme zkušenosti projektového týmu, který se zabývá zpracováváním žádostí o dotaci a dotačním managementem od roku 2006. Žádosti o dotace jsme připravovali pro obce, města, příspěvkové organizace obcí, měst a krajů, obchodní společnosti vlastněné veřejnoprávními subjekty, podnikatelské subjekty, především z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), Programu rozvoje venkova, Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost - projekty zaměřené na strategické dokumenty a posílení kompetencí úřadů, Operačního programu podnikání a inovace, Integrovaného operačního programu v gesci Ministerstva zdravotnictví, Regionálních operačních programů, Programu švýcarsko-české spolupráce a Norských fondů.

Procesem vedoucím k získání finančních prostředků z jednotlivých dotačních titulů vás provedeme od počátečního nápadu až do finální fáze splnění všech požadavků poskytovatelů dotací:

Rozumím
###message