Dotační management (realizační fáze projektu)

Dotační management je služba, která zahrnuje péči o klienta po schválení žádosti o dotaci.

Jedná se o ucelený systém kontroly plnění podmínek důležitých pro monitoring získané dotace a pomoc příjemcům s administrativními úkony spojených s čerpáním dotace za účelem snížení možných rizik spojených s krácením či odebráním již schválené dotace.

  • zajištění potřebných kroků k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace
  • zajištění komunikace s poskytovatelem dotace a dalšími institucemi
  • nastavení plánu řízení projektu
  • kompletní administrace projektu
  • zajištění kontroly a realizace opatření v souvislosti se splěním podmínek dotace
  • zpracování průběžných zpráv a závěrečné monitorovací zprávy
  • zpracování změn projektu
  • spolupráce na vyúčtování projektu a zpracování žádosti o platbu
  • poradenství a konzultační činnost v oblasti zajištění udržitelnosti projektu
  • zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu
Rozumím
###message