Jsme zpracovateli odborných posudků ve smyslu § 4 odstavce 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, které jsou podkladem pro získání dotace z Národního programu životní prostředí (NPŽP), v rámci výzvy 9/2019 - Sázíme Budoucnost.

Posudky, které zpracováváme obsahují všechny potřebné náležitosti a jsou zpracovávané odbornou osobou.

Jejich obsahem je:

  • Výkres aktuální situace
  • Výkres cílové situace včetně osazovacího plánu s konkrétními, vhodnými druhy dřevin, vyznačením hranic a čísel dotčených pozemků
  • Případné prověření konfliktů v území a návrhu jejich řešení
  • Prověření  v územně plánovací dokumentaci
  • Prověření s vedením technických sítí
  • Prověření případného rozporu s ochranou přírody
  • Technická zpráva definující mimo jiné požadované technologie a způsob provedení výsadby a dále povýsadbovou péči pro zajištění udržitelnosti
  • Rozpočet

Při zpracování posudku preferujeme výsadbu geograficky původních druhů dřevin. Na místech s výrazně změněnými podmínkami (např. v městském prostředí) připouštíme i možnost výsadby geograficky nepůvodních druhů či kultivarů s vyšší odolností, které zajistí dlouhou délku života stromu bez nutnosti trvalé intenzivní péče a zálivky v těchto – pro geograficky původní druhy dřeviny nevhodných – podmínkách.

Rozumím
###message