Velké Meziříčí

Židovský hřbitov Velké Meziříčí

2013
Spolupráce: Atelier obnovy památkových měst a objektů, Jiří Niesyt

Starý hřbitov, který na jaře pokryje záplava orlíčků, má svoji nepopsatelnou atmosféru. Naší prací byla inventarizace dřevin a pasport všech náhrobků včetně databáze hrobů. Neperspektivní stromy byly navržené ke kácení a pro ponechané jsme doporučili vhodná pěstební opatření. Na hřbitově byla navržen štěrkový trávník, lavičky a úpravy, které zjednoduší jeho údržbu.

Rozumím
###message