Atregia slaví 10 let

at2864b
at2864b

Milí přátelé,
Atregia slaví deset let a díky tomu vznikl výroční magazín. Jsme hrdí na to, co jsme za těch deset let naší existence dokázali. Jsme hrdí na všechny spolupracovníky, protože bez nich, bez jejich nasazení, loajality a pracovitosti by Atregia nebyla Atregií. Jsme hrdí na všechny projekty, které máme za sebou, a můžeme bez nadsázky říct, že v každém z nich jsme nechali kus srdce. A jsme opravdu hrdí na to, že se nám daří naplňovat myšlenku, s níž jsme Atregii zakládali – odvádět poctivou, profesionální práci a být tím nejlepším partnerem měst a obcí na poli modro-zelené infrastruktury.

Rozumím
###message