Pasporty a GIS

Geografické informační systémy (GIS) jsou mapovacím systémem, který umožňuje sběr, manipulaci, analýzu a zobrazení libovolných dat včetně jejich lokalizace.

GIS nám tedy pomáhá mapovat jakékoli jevy a dále pracovat s geografickými daty. Můžeme pomocí něj vytvářet mapy, databáze, provádět prostorové analýzy (např. kolik stromů ve městě je ve vzdálenosti 1 m od hrany silnice apod.), převádět data do různých formátů atd.

V této oblasti se zaměřujeme především na následující činnosti:

Rozumím
###message