Nové výzvy OPŽP

Byly otevřeny 29. a 30. výzva podávání žádostí o dotace z OPŽP v Prioritní ose 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu. Od 30.3. do 30.5. 2016 je možné podávat žádosti s cílem 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech a od 8.4. do 30.6. 2016 žádostí s cílem 4.3. Posílit přirozené funkce krajiny.

Rozumím
###message