Přinášíme městům pokrok ve správě zeleně

greehill

p_2092
p_2092

V rámci neúnavné práce na zvyšování kvality
našich služeb jsme se rozhodli spojit síly s jedním
z mezinárodně nejvýznamnějších technologických
lídrů v oboru, společností greehill. Toto spojení
znamená posun k vyšší efektivitě při správě městské
zeleně a možnost dosáhnout přínosů, které žádná
ze stávajících technologií není schopná nabídnout.
Díky partnerství Atregia a greehillu je tak i pro
česká města dostupná nejmodernější technologie
monitorování stromů, kterou využívají ke správě
zeleně taková města jako Singapur, Berlín či Lyon.

Partnerem společnosti greehill pro český a slovenský
trh jsme se stali v rámci potřeby přinést do našeho
prostředí produktivní technologii na světové úrovni.
Řada českých firem investuje do vlastních „nových
technologií“. Nicméně ani po deseti letech, kdy je
Atregia na trhu, není žádná z těchto technologií
připravena na využití ve velkém měřítku tak, jak města
v Česku a na Slovensku potřebují.
Greehill významně urychluje sběr základních
dendrologických informací o stromech, na jejichž
základě je potom dendrolog schopen vytipovat,
u kterých z nich je důležité provést zhodnocení stavu
v terénu. Díky tomu, že jsou informace velmi rychle
k dispozici, se mohou další práce, ve kterých jsou
dendrologové nezastupitelní (například identifikace
škůdců, plodnic hub, chorob či návrh pěstebních
opatření), řídit mnohem efektivněji. Greehill umožňuje
rychlý a velmi přesný zákres velkého množství dřevin
– zatímco inventarizaci 30 000 stromů realizuje běžně
řada měst v horizontu roku až dvou, s greehillem je
možné dodat základní informace už během několika
týdnů. Díky kterému dokáže snížit intervaly plošného
hodnocení zeleně, které se dnes pohybují v rozmezí
i 10-15 let.
V současné době jsme v rámci pilotních projektů ve
Valašském Meziříčí a v Havířově vyhodnotili s pomocí
greehillu zhruba 14 tisíc dřevin a pracujeme na řadě
dalších projektů s využitím této unikátní technologie.

Rozumím
###message