Rozhovor s Barborou Májkovou, vedoucí projekce

Před deseti lety stála u zrodu Atregie. Začínala jako
externí spolupracovník, později se stala Barbora
Májková zaměstnankyní firmy a dnes pracuje na
pozici vedoucí projekce. V práci i v životě se snaží
stavět hlavně na otevřené komunikaci.

majkova_barbora_2
majkova_barbora_2

Byla krajinářská architektura vždy váš vysněný obor?
K profesi krajinářské architektky mě přivedla v podstatě shoda náhod. Vždy jsem tíhla k přírodě a  rostlinám a ráda jsem zahradničila, proto jsem se po gymnáziu přihlásila na Mendelovu univerzitu na obor zahradní inženýrství. Na kolejích v Lednici jsem se seznámila se studenty oboru krajinářská architektura a témata, která studovali, mě velmi zaujala, proto jsem se přihlásila také na obor krajinářská architektura, ve kterém působím dodnes.

Co vám přináší být součástí týmu Atregia?
Ve firmě se postupně sešel výborný kolektiv lidí, kteří jsou mi i osobně velmi blízcí a se kterými se mi velmi dobře spolupracuje. Vedení firmy umožňuje profesní rozvoj a staví před nás stále nové výzvy, jež nás posouvají dál, přestože ne vždycky to oceníme hned od prvního okamžiku.

 

Kam se firma za těch deset let posunula?
Atregia se za deset let fungování rozrostla, ale zachovává si pořád původní charakter rodinné firmy, ve které kolegové společně sdílí svoje úspěchy i neúspěchy. Větší kolektiv zkušených projektantů nám umožňuje momentálně pracovat na řadě komplikovaných, ale hodně zajímavých zakázek, což nás profesně posouvá dál a v budoucnosti nám snad umožní podílet se na řadě dalších originálních projektů.

V čem je vaše práce výjimečná?
Pro mě je výjimečná velkou variabilitou různých typů projektů a možných řešení. Dá se říct, že žádný projekt není stejný, což mě baví. Zahrnuje nejen práci v kanceláři, ale také terénní průzkumy a jednání s klienty. Není to vždycky lehké, ale když se projekt podaří a úspěšně zrealizuje, je to krásný pocit.

Jak probíhá typický pracovní den krajinářské architektky?
Myslím si, že nic jako typický pracovní den v naší profesi neexistuje. Nejpodstatnější je, jestli mám naplánovanou práci v terénu, nebo v kanceláři. V terénu provádíme průzkumy pro následující projekční práci nebo třeba samostatné hodnocení dřevin. V kanceláři se pak snažím pracovat na jednotlivých zakázkách – to zahrnuje nejen zpracování samotného návrhu, ale také jeho projednání s investorem a všemi dalšími dotčenými účastníky stavebního řízení, což je mnohdy časově náročnější než samotný návrh. Velkou část mého pracovního dne také konzultuji s kolegy problémy, které vznikají na jiných projektech, a snažíme se je společně řešit.

Rozumím
###message