Břečkov

Alej Břečkov

2015
Břečkov je ukázkou jednou z mnoha alejí, které jsme navrhli do krajiny. Výsadby v krajině a doprovodná stromořadí u cest bývají často částečně financovány z dotačních programů. Věříme, že tyto dotace mají smysl a jsme rádi, že se v české krajině objevují stromořadí podél cest jako tradiční prvky.

Rozumím
###message