Moravany

Moravany

2015
V Moravanech vzniklo nové dětské hřiště. Aby bylo odcloněno od silnice, navrhli jsme živý plot a výsadbu kvetoucích stromů. Podél vodního toku jsme navrhli liniovou výsadbu stromů, která oddělí obec od okolních polí. Kolem kostela jsme navrhli lem z modře kvetoucích hortenzií, které kvetou po celé léto. Ve středu obce tak vzniklo přívětivé prostranství, kde je možné posedět ve stínu stromů a kochat se kvetoucími keři.

Rozumím
###message