Novoroční bilance

Se začátkem nového roku jsme i my bilancovali nad rokem předešlým a zkusili jsme spočítat, kolik práce bylo odvedeno za dobu existence firmy Atregia (od září 2013). K jakým jsme došli závěrům, si můžete nyní přečíst i vy.

Se začátkem nového roku jsme i my bilancovali nad rokem předešlým a zkusili jsme spočítat, kolik práce bylo odvedeno za dobu existence firmy Atregia (od září 2013). K jakým jsme došli závěrům, si můžete nyní přečíst i vy.

PROJEKČNÍ ČINNOST

Doposud jsme zpracovali:

  • 15 projektů sadových úprav v intravilánu měst a obcí
  • 9 projektů krajinné zeleně
  • 3 projektové dokumentace pro vynětí ze ZPF
  • 2 vizualizace k navrhovaným projektům

U 17 realizací jsme prováděli autorský dozor a na 14 akcích vykonávali dozor technický.

DOTACE

Podali jsme 30 žádostí o dotaci v objemu 254,5 mil. Kč celkových uznatelných nákladů. z tohoto počtu bylo 28 žádostí předloženo do Operačního programu Životní prostředí, 1 do Regionálního operačního programu a 1 do Operačního programu Podnikání a inovace.

Úspěšnost podaných žádostí o dotaci je 100%.

 Dotační management provádíme u 34 projektů:

  • 21 x Operační program Životní prostředí
  • 1 x Operační program Podnikání a inovace
  • 3 x Regionální operační program
  • 1 x Program švýcarsko-české spolupráce
  • 7 x Integrovaný operační program (zdravotnictví)

Výběrových řízení v režimu veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení bylo realizováno 5.

PASPORTY ZELENĚ

Nově byl zpracován pasport pro 283 ha ploch zeleně ve městech Moravský Krumlov, Brno - sever, Chomutov a Tábor. Kromě toho jsme provedli aktualizaci existujících pasportů v městských částech Praha 6, Praha 8 a Brno - Řečkovice.

HODNOCENÍ DŘEVIN

Za uplynulé období jsme zpracovali 20 samostatných dendrologických posudků nebo inventarizací dřevin. Dalších 15 inventarizací dřevin bylo provedeno v rámci přípravy ke zpracovávaným projektům.

Celkem jsme tak ohodnotili 16 504 položek (soliterních stromů, keřů nebo skupin dřevin).

Další aktuality

Vesnice roku 2022

Cena za Krajinu 2021

Změna bankovního účtu

atr8699

Nabídka práce - projektant/ka zeleně se zaměřením na zeleň v krajině

Rozumím
###message