Novoroční bilance

Se začátkem nového roku jsme i my bilancovali nad rokem předešlým a zkusili jsme spočítat, kolik práce bylo odvedeno za dobu existence firmy Atregia (od září 2013). K jakým jsme došli závěrům, si můžete nyní přečíst i vy.

Se začátkem nového roku jsme i my bilancovali nad rokem předešlým a zkusili jsme spočítat, kolik práce bylo odvedeno za dobu existence firmy Atregia (od září 2013). K jakým jsme došli závěrům, si můžete nyní přečíst i vy.

PROJEKČNÍ ČINNOST

Doposud jsme zpracovali:

  • 15 projektů sadových úprav v intravilánu měst a obcí
  • 9 projektů krajinné zeleně
  • 3 projektové dokumentace pro vynětí ze ZPF
  • 2 vizualizace k navrhovaným projektům

U 17 realizací jsme prováděli autorský dozor a na 14 akcích vykonávali dozor technický.

DOTACE

Podali jsme 30 žádostí o dotaci v objemu 254,5 mil. Kč celkových uznatelných nákladů. z tohoto počtu bylo 28 žádostí předloženo do Operačního programu Životní prostředí, 1 do Regionálního operačního programu a 1 do Operačního programu Podnikání a inovace.

Úspěšnost podaných žádostí o dotaci je 100%.

 Dotační management provádíme u 34 projektů:

  • 21 x Operační program Životní prostředí
  • 1 x Operační program Podnikání a inovace
  • 3 x Regionální operační program
  • 1 x Program švýcarsko-české spolupráce
  • 7 x Integrovaný operační program (zdravotnictví)

Výběrových řízení v režimu veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení bylo realizováno 5.

PASPORTY ZELENĚ

Nově byl zpracován pasport pro 283 ha ploch zeleně ve městech Moravský Krumlov, Brno - sever, Chomutov a Tábor. Kromě toho jsme provedli aktualizaci existujících pasportů v městských částech Praha 6, Praha 8 a Brno - Řečkovice.

HODNOCENÍ DŘEVIN

Za uplynulé období jsme zpracovali 20 samostatných dendrologických posudků nebo inventarizací dřevin. Dalších 15 inventarizací dřevin bylo provedeno v rámci přípravy ke zpracovávaným projektům.

Celkem jsme tak ohodnotili 16 504 položek (soliterních stromů, keřů nebo skupin dřevin).

Další aktuality

Cena za Krajinu 2021

Změna bankovního účtu

atr8699

Nabídka práce - projektant/ka zeleně se zaměřením na zeleň v krajině

20210811_121638

Nabídka práce – autorizovaný projektant/ka vodohospodářských staveb (zaměření na přírodě blízká opatření)

Rozumím
###message